𝐈𝐍𝐃𝐌𝐎, 𝐈.𝐏., 𝐑𝐄𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀 𝐄𝐍𝐊𝐎𝐍𝐓𝐑𝐔 𝐈𝐍𝐒𝐈𝐀𝐋 𝐊𝐎𝐌𝐈𝐒𝐀𝐔𝐍 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐒𝐈𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐀

𝐼𝑁𝐷𝑀𝑂, 𝐼. 𝑃 𝑙𝑖𝑢 ℎ𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢 𝐾𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑎𝑢𝑛 𝑛𝑜 𝑃𝑒𝑠𝑘𝑖𝑧𝑎 𝑖ℎ𝑎 𝑙𝑜𝑟𝑜𝑛 𝑘𝑢𝑎𝑟𝑡𝑎-𝐹𝑒𝑖𝑟𝑎 (08/03/2023) 𝑛𝑒’𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

DIRETORA INDMO, I.P OBSERVA GRUPU FETO ENGINHERA

𝙳𝚒𝚛𝚎𝚝𝚘𝚛𝚊 𝙸𝙽𝙳𝙼𝙾, 𝙸.𝙿 𝚂𝚛𝚊. 𝙸𝚜𝚊𝚋𝚎𝚕 𝙵𝚎𝚛𝚗𝚊𝚗𝚍𝚎𝚜 𝚍𝚎 𝙻𝚒𝚖𝚊 𝚒𝚑𝚊 𝚕𝚘𝚛𝚘𝚗 𝚂𝚊𝚋𝚊𝚍𝚘 𝟸𝟻 𝙵𝚎𝚟𝚎𝚛𝚎𝚒𝚛𝚘 𝟸0𝟸𝟹 𝚗𝚎’𝚎,…

error: Deskulpa !!!