Nasional

DIRETORA INDMO, I.P OBSERVA GRUPU FETO ENGINHERA

𝙳𝚒𝚛𝚎𝚝𝚘𝚛𝚊 𝙸𝙽𝙳𝙼𝙾, 𝙸.𝙿 𝚂𝚛𝚊. 𝙸𝚜𝚊𝚋𝚎𝚕 𝙵𝚎𝚛𝚗𝚊𝚗𝚍𝚎𝚜 𝚍𝚎 𝙻𝚒𝚖𝚊 𝚒𝚑𝚊 𝚕𝚘𝚛𝚘𝚗 𝚂𝚊𝚋𝚊𝚍𝚘 𝟸𝟻 𝙵𝚎𝚟𝚎𝚛𝚎𝚒𝚛𝚘 𝟸0𝟸𝟹 𝚗𝚎’𝚎,…

error: Deskulpa !!!